Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via het telefoonnummer 06-14591458 of email info@jonias.nl.

Bij de eerste afspraak graag een ondertekende behandelovereenkomst (zie link hieronder), ingevuld intakeformulier(ook hieronder), een zorgpas en een legitimatiebewijs meenemen.

Behandelovereenkomst

Intake Formulier

Voor minderjarigen graag het formulier toestemming behandeling van minderjarigen door beide ouders ondertekend.

Minderjarigen toestemming

Voor de privacywetgeving en hoe ik het geregeld heb:

Privacyreglement